Odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

OZE – nowoczesne technologie pozyskujące ekologiczną energię

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w Polsce oraz na świecie szczególnie popularne, co determinuje ich nieskomplikowana dostępność, liczba i autonomiczny proces odradzania za pomocą naturalnych mechanizmów przyrodniczych. Do takich źródeł kwalifikuje się:

 • geotermia
 • energia solarna
 • energia pochodząca z przepływu wody
 • kinetyczna
 • energia z materii organicznej

Energia biomasy to to samo co gaz wysypiskowy, biogaz rolniczy, szczątki drzewne, słomę i hodowle energetyczne. Z biomasy mamy możliwość zyskać dwie postaci energii – termiczną oraz elektryczną. Jednocześnie warto zagospodarować ją do wygenerowania paliwa.

Zaś tzw. czysta biomasa to rośliny, ich części, półprodukty pochodzące z przetwórstwa drzewnego, odpadki drewnopochodne powstające w trakcie rozmaitych procesów w branży papierniczej, tłuszcze, oleje, „męty” ściekowe, mączka, łój pochodzenia zwierzęcego, odrzuty powstające podczas filtrowania ścieków i paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, bioolej i biogaz (zatem te półprodukty i komponenty, jakie uprzednio powstały w 100% z biomasy). Trzeba pamiętać, że biogaz uzyskuje się również samorzutnie w wyniku rozkładania się masy organicznej. Ze względu na typ podłoża, które jest stosowane przy korzystnej produkcji biogazu, wyodrębnia się:

 • źródła komunalne, np. osad ściekowy
 • źródła płynące z sektora spożywczego, m. in. odpady z mleczarni
 • źródła zwierzęce, przykładowo gnojowica
 • źródła płynące z sektora roślinnego, np. uprawy energetyczne

Elementy, które wpływają na powstanie biogazu

Każda instalacja dedykowana do uzyskiwania biogazu posiada inną konstrukcję jeśli chodzi o wykorzystany materiał. Ogólnie jednakże można wyszczególnić najistotniejsze jej moduły, bez jakich praktycznie w ogóle nie byłaby w stanie pracować: maszyna do wstępnej obróbki biomasy, komora (przeznaczona do fermentacji materiału), instalacja gazowa, system grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, w której będzie można przekształcić gnojownicę. W obszarze przygotowywania oraz montażu instalacji biogazowych dobrą opinią w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. ma swoją pracownię, w której przygotowuje się kompleksową dokumentację, np. sieci gazowych niskiego ciśnienia, urządzeń do przepompowywania i spalania biogazu, albo bioelektrowni bazującej na gazie wysypiskowym (a mianowicie biogazie).

Podstawowymi jego elementami są: metan (80%) i dwutlenek węgla (do 37%). Do innych komponentów kwalifikuje się, m.in. tlenek węgla (do 2,1%). Metan łatwo się zapala, natomiast w większym natężeniu – wybuchowy. Dlatego dobrym sposobem na zapewnienie energii dla domu i ochrona natury (metan niszczy bowiem warstwę ozonową Ziemi) jest budowa odpowiedniego układu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia w ogóle nie są tym samym. Pierwsza instalacja służy wyłącznie do produkowania biogazu, druga – do wytwarzania energii elektrycznej i termicznej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z fragmentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa nadrzędne systemy na odgazowanie

Najprostszym jest odgazowanie bierne, które polega na wywierceniu w masach wysypiska otworów (na wylot). Wówczas układa się w nich rury perforowane – w środku będzie przepływał gaz. Zostanie spalony przez specjalne pochodnie do spalania biogazu, a skutkiem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Za pośrednictwem owej metodzie trujące gazy w ogóle nie są wydzielane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów polega na wykorzystaniu identycznej struktury, natomiast rozbieżnością jest włączenie jej do kanałów gazowych z modułem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego użytkowaniu biogaz odsysany jest ze składowiska odpadów w „spokojniejszy” sposób. Oprócz tego pokrywa się je nawierzchnią glinowo – piaskową i rekultywacyjną. Żeby osiągnąć maksymalną szczelność, rozkłada się w niej nieprzepuszczalną folię. Gaz powstały za pomocą odgazowania aktywnego używa się głównie do uzyskiwania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i termicznej (wraz z elektryczną; w jednostkach kogeneracyjnych). W dokonaniu właściwego wyboru pomogą eksperci z firmy Wagra, którzy posiadają właściwą wiedzę oraz doświadczenie w opracowywaniu oraz wykonywaniu takich instalacji. W ofercie mamy możliwość wyszukać takie usługi, jak:

 • konstrukcja całkowitych systemów, pozwalających odgazować odpady publiczne
 • odgazowanie składowisk śmieci za pośrednictwem systemu biernego
 • opracowywanie instalacji do modyfikowania i filtrowania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • montaż maszyn oczyszczających biogaz

Pracownicy przedsiębiorstwa w jakiejkolwiek chwili zapewniają pomoc. Są w stanie zrobić startową analizę co do opłacalności całkowitej inwestycji. Dodatkowo można poprosić o przeprowadzenie symulacji biogazowej, dozór, konserwację i serwis konkretnych urządzeń.

Jeśli planujesz dowiedzieć się więcej o Odnawialnych Źródłach Energii i metodach ich wykorzystania, niniejszy link przekieruje Cię na właściwą stronę – Instalacje biogazowe

Strona używa cookies
Ok