Jak dochodzi się odszkodowania komunikacyjne?

????????????????????????

Odszkodowanie to rekompensata szkody, jaka pojawiła się w wyniku zdarzenia, za które odpowiada które odpowiedzialny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w wyniku, dla przykładu, wypadku drogowego, nasz pojazd mechaniczny zostaje poważenie uszkodzony, lub też, ze względu na wielkość zniszczeń podlega kasacji. Wtedy, jako osoba ubezpieczona możemy otrzymać stosowne odszkodowanie, dzięki któremu w szybkim czasie oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnych obrażeń. Wypłata pieniędzy pozwala na szybszy powrót do zdrowia i pomaga w utrzymaniu rodziny na godnym poziomie. Często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to nieuczciwe instytucje ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania lub opóźniają się w jego wypłacie. W takich sytuacjach mogą Państwo zgłosić się do fachowej kancelarii odszkodowawczej Salus, która od wielu lat zajmuje się obsługą roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas każdy klient jest tak samo ważny. Nie pozostawimy Cię samego w obliczu problemów z dochodzeniem należnego odszkodowania. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny definiuje się jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd oraz którego rezultatem są szkody w majątku lub szkody na osobach biorących w nim udział. Wypadki samochodowe powodują często bardzo trudne uszkodzenia, stąd też konieczna jest szybka i skuteczna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest przeważnie wypłacane przed instytucję ubezpieczeniową, chociaż, jako ofiara wypadku drogowego, jesteśmy również upoważnieni do uzyskania odszkodowania od sprawcy wypadku w procesie cywilnym. Uzyskiwanie odszkodowania zapoczątkowuje mechanizm likwidacji szkód, w trakcie którego powołany likwidator ocenia wysokość szkód i ich wartość. Swój protokół likwidator przedstawia komisji odszkodowawczej w danej firmie ubezpieczeniowej, która decyduje o wielkości kwoty odszkodowania. Oprócz odszkodowania osoby poszkodowane w wypadkach mogą także liczyć na wypłatę zadośćuczynienia i renty. Niezależnie od formy szkód, kancelaria odszkodowawcza Salus jest stale gotowa pomóc Tobie na dowolnym etapie dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Czym jest wypadek przy pracy?

W razie wypadku w pracy, każdy pracownik jest uprawniony do zdobycia właściwego odszkodowania od jednostki ubezpieczającej konkretny zakład pracy. Sam wypadek przy pracy definiuje się jako niespodziewane zdarzenie wywołane okolicznością zewnętrzną powodujące uraz albo śmierć, jakie wystąpiło w związku z pracą, czyli podczas wykonywania zwykłych prac oraz poleceń przełożonych, realizowania przez pracownika prac na korzyść pracodawcy, albo w czasie bycia w dyspozycji zleceniodawcy. Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się także wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu wydarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu pracownika, przełożony jest zobowiązany do poinformowania odpowiedniego, okręgowego inspektora pracy, jak i do stworzenia zespołu powypadkowego, który poprowadzi postępowanie w zakładzie pracy i przekaże oficjalny raport właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pracownik może wnosić o specjalne, jednokrotne odszkodowanie za wypadek przy pracy. Dodatkowo, oprócz dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u pokrzywdzony pracownik, może otrzymać odszkodowanie cywilne od samego przełożonego. Salus, jako doświadczona kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń kompensacyjnych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i razem uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Wszelkie zabiegi medyczne maja na celu poprawę kondycji organizmu, jak również ratowanie ludzkiego życia. Najczęściej operacje przebiegają korzystnie, a ich efekt jest satysfakcjonujący. Jednak czasami w trakcie diagnozowania pacjenta, albo w trakcie zabiegu lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich sytuacjach potrzebne jest zapełnienie sobie komfortu pieniężnego, poprzez otrzymanie odpowiedniego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd lekarski ujmuje się jako niezgodne z obowiązującą nauką działanie bądź zaniechanie, którego rezultatem jest zainfekowanie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Takie postępowanie czy zaniechanie może powstać w trakcie diagnozowania, leczenia czy operowania chorego, a jego efekty są bardzo często nieodwracalne. Błąd medyczny kompensuje odszkodowanie, które umożliwia godne życie i wsparcie finansowe w trakcie rekonwalescencji. O wysokości odszkodowania stanowi komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszystkie przesłanki sprawy. Naturalnie, poszkodowany pacjent może ubiegać się także o odszkodowanie od kliniki na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w dochodzeniu odszkodowania za błąd medyczny oraz postara się otrzymać największą, możliwą sumę, która pozwoli Ci wstać na nogi.

Od początku istnienia, głównym priorytetem kancelarii odszkodowawczej Salus była obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, których efektem jest szkoda osobowa lub majątkowa. W procesie dochodzenia odszkodowań dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze zaufanych i uczciwych metod, bazując na bogatej wiedzy na temat prawa, administracji i finansów. U nas pracują najlepsi specjaliści, których wiedza i długoletni staż pracy, są niezwykle pomocne w procesie dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Naszą działalność cechuje szybkie i skuteczne dochodzenie takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób stanowią wsparcie finansowe w trudnych chwilach.

Odszkodowania komunikacyjne, za wypadek przy pracy i za błąd lekarski – odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej!

Strona używa cookies
Ok