Kursy dla kierowców-konwojentów

Kursy i szkolenia na kierowców pojazdów uprzywilejowanych kurs dla konwojentów szkolenia podstawowe dla kierowców karetek

Kursy i szkolenia na kierowców pojazdów uprzywilejowanych kurs dla konwojentów szkolenia podstawowe dla kierowców karetek

Jakie prawa mają pojazdy uprzywilejowane?

Kiedy pojazdy zyskują specjalne upoważnienia? Które przepisy są dla nich wiążące? Mianowicie do aut uprzywilejowanych klasyfikuje się wszelkie samochody ochraniające ludzkie zdrowie, życie albo mienie. Zaliczają się tutaj również pojazdy, jakich zasadniczym zamierzeniem jest pełnienie dozoru nad bezpieczeństwem regionu, zapewnienie ładu państwowego czy porównywalne czynności mające wpływ na istnienie ludzi w pełniejszej perspektywie. Pojazdami uprzywilejowanymi są też tzw. kolumny pojazdów, m in. kolumny pojazdów Straży Granicznej lub Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Opisywane auta mają ponadto dawać bezpieczeństwo jednostkom publicznym dzierżącym władzę w regionie. Przypada im oddzielna ochrona (m. in. prezydentowi państwa albo członkom rządu). Do samochodów uprzywilejowanych musimy zaklasyfikować dodatkowo pojazdy wykonujące na obwodnicach roboty reorganizacyjne, modernizacyjne czy porządkowe, a także busy szkolne czy transportujące osoby niepełnosprawne.

Wszystkie wymienione pojazdy mają na jezdni określone prawa. Nade wszystko inni kierowcy muszą ustąpić im pierwszeństwa, czyli zejść z ulicy, zawrócić czy w pozostały sposób przygotować miejsce. W czasie, gdy pojazd uprzywilejowany włącza sygnalizację wizualną oraz dźwiękową, wszyscy kierujący pojazdami, właściciele rowerów, motocykliści i spacerowicze muszą postępować w zgodzie z ową normą. Naturalnie kierowców karetek albo samochodów policyjnych również zobowiązują normy: dobrania szybkości do warunków panujących na drodze, racjonalnego podejścia i niestwarzania dodatkowego niebezpieczeństwa. W Polsce kierowców aut uprzywilejowanych dotyczą: Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 roku.

Jakie przepisy obowiązują kierowców-konwojentów?

Kierowców-konwojentów obligują analogiczne regulaminy co kierowców środków transportu uprzywilejowanych, zatem Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przepis o ruchu drogowym. Są natomiast ponadplanowe zasady do przewożenia wartości pieniężnych, w szczególności przeróżnego typu czeków, weksli oraz innych papierów zastępujących gotówkę. Każdy przejazd dozorowany powinien spełniać kryterium co do ilości „opiekunów”, m in. od 24 do 50 jednostek obliczeniowych musi asekurować trzech wartowników. Co więcej opisywany konwój powinien być zabezpieczany z wykorzystaniem komputerowych zabezpieczeń, m.in. zespołów sygnalizacji próby kradzieży, kompleksów tv kontrolującej albo systemu „panika”. Osoby siedzące za kierownicą tych środków transportu muszą bezwzględnie przejść specjalistyczny kurs na kierowcę pojazdu przewożącego wartości pieniężne.

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Dużo Ośrodków Szkolenia Kierowców proponuje profesjonalne kursy dla zainteresowanych, którzy planują zdobyć prawa na kierowanie autami uprzywilejowanymi czy przewożącymi wartości pieniężne. Niejednokrotnie dzielą się one na dwie partie: instruktaże standardowe oraz kursy dodatkowe. Pierwsze są obligatoryjne dla osób, które wyłącznie planują nabyć pozwolenia na kierowcę-konwojenta lub kierowcę pojazdu uprzywilejowanego. Inny rodzaj poświęcony jest dla tych, co pragną udoskonalić obecnie posiadane zdolności oraz uzupełnić wiadomości. Treningi poza tym obejmują część teoretyczną oraz część praktyczną. Ich celem jest efektywne wyszkolenie kursantów do bezkolizyjnego przeprowadzania najrozmaitszych manewrów na ulicy w trudnych sytuacjach, m in. szybkiego wymijania, objeżdżania przeszkód z jednoczesnym hamowaniem czy sterowania środkiem transportu na niesłychanie zalanej jezdni, gdzie funkcjonuje spore prawdopodobieństwo poślizgu. Nauczyciele w czasie szkolenia zwracają wyjątkową uwagę na pozycję zajmowaną przez prowadzącego za kołem kierownicy, szybkość manewrów (czyli synergię motoryczną), umiejętność uwagi na ulicy oraz przeróżnych aspektach mających olbrzymie znaczenie w trakcie prowadzenia. Co oprócz tego? Kierowcy podczas szkolenia przygotowują się, w jaki sposób zwalniać kiedy pojazd osiąga niesamowitą szybkość lub hamować awaryjnie na ostrym zakręcie. Nierzadko poświęca się kilka godzin na podróżowanie po trolejach, jakie mają pozować dysproporcje standardowej jezdni, mianowicie koleiny.

Czym jest jazda defensywna?

Głównym zamiarem jazdy defensywnej jest optymalizowanie profitów z wyuczonych stylów oraz ruchów. Chodzi tu o uprzedzanie niektórych zajść na jezdni, dobrą jej obserwację i kształtowanie pojedynczych manewrów. Lekcje jazdy defensywnej są poświęcone naturalnie wszystkim kierowcom, bowiem trenują w jaki sposób poprawnie jeździć po nawierzchniach osiedlowych, w środku miasteczka bądź po jezdni szybkiego ruchu. Za jego sprawą mamy szansę w szybki i łatwy sposób wyszkolić się równej jazdy, dobrego sygnalizowania światłami, stosowania biegów czy dobierania pasu ruchu. Nauczyciele w trakcie jazdy demonstrują, jakie dany prowadzący posiada potknięcia, w jaki sposób opanować dobre nawyki i jak zachować się w okolicznościach radykalnych. Reasumując: przemieszczanie się pojazdem w sposób defensywny musi być każdorazowo niezawodne. Kierowca musi reagować w zgodności z wyedukowanymi wytycznymi oraz nawykami, jechać przytomnie i niezmiennie. Jeśli zamierzasz dowiedzieć się więcej w temacie kursów dla kierowców, kliknij w ów link – Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Strona używa cookies
Ok