Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

System gospodarczy dla osób z inwalidztwem lub niepełnosprawnością stale nie jest interesujący. Najczęściej „chlebodawcy”, którzy mają do wyboru podwładnego zdrowego i „chorego”, wyłonią tego pierwszego. Choćby wówczas, gdy ten drugi ma marniejsze umiejętności, np. niewystarczające wykształcenie albo brak doświadczenia. Taka okoliczność niekorzystnie odbija się na osobach, jakie mają wielorakiego charakteru dysfunkcje. W wyniku tego niestety nie chcą chodzić do pracy, „egzystują” tylko z renty oraz są mimowolnie „spychane” na margines. W Polsce „nietuzinkowość” cały czas sprzęga się z czymś nieodpowiednim, osobliwym, nieakceptowalnym. A jednak osoby np. z upośledzeniem fizycznym, jednomyślnie z prawem, nigdy nie powinny być dyskryminowane. Nie tylko w wariancie otwartego rynku pracy. Czy jest dla takich osób jakiś projekt? Dokąd mogą podążyć po pomoc? Czy istnieją jakieś realne metody ich aktywizacji?

Fundacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Jakąś z możliwości aktywizacji osób niepełnosprawnych jest angażowanie wspomagane. Sama inicjatywa zaistniała w USA w latach 60. i 70. XX wieku. W Polsce zaczęto ją stosować dopiero w 2001 roku. Dzisiaj multum organizacji pożytku publicznego przyjmuje ową metodykę pomocy w nawiązaniu do osób z chorobami. Na czym ona faktycznie bazuje? Trener pracy i konsultant w zakresie zatrudniania określają przyszłego pracownika i pracodawcę. Ważne są tu predyspozycje ewentualnego pracobiorcy, warunki, jakie ma za zadanie obiecać zwierzchnik, charakter obowiązków, wielkość płacy i określenie liczby godzin pracy. Później osoba ze stopniem niepełnosprawności realizuje przydatne badania u lekarza i przygotowanie z reguł bezpiecznej pracy (są one wprowadzane przez pracodawcę). Trener pracy absolutnie nie ma wyłącznie wybrać terenu, w jakim będzie ona działać, ale również przygotować innych podwładnych wyszukanej firmy na podjęcie nowego. Poza tym pokazać jak dojechać do przedsiębiorstwa oraz pomóc mu zaaklimatyzować się w obcym miejscu. Przeznaczeniem instruktora pracy jest także rozstrzyganie pojawiających się kłopotów między zleceniodawcą oraz pracobiorcą.

Niezależnym sposobem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, które mają niezwykłe zezwolenia. W nadzwyczajny sposób podchodzą do osób z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną, czyli: dostarczają im należyte warunki pracy (zawsze przystosowane do charakteru i stopnia niepełnosprawności), opiekę sanitarną oraz hospitalizacyjną (wyjazdy rehabilitacyjne). Takim zakładom pracy przypadają przywileje fiskalne, zniżki i dotacje (dokumenty przyjmuje PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Różnorakie organizacje pozarządowe asystujące w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych współpracują z ZPCh. Dokształcają swoich wychowanków styczności z zleceniodawcą, dopasowywania się do odmiennej sytuacji w codziennej aktywności i samodzielności.

Należałoby wspomnieć także o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na jakich podopieczni organizacji pozarządowych mają okazję udoskonalać swoje talenty oraz upodobania. W niektórych organizacjach pozarządowych funkcjonuje co najmniej parę modeli takich pracowni, m in. pracownia artystyczna, pracownia krawiecka, pracownia promocji i obsługi sprzedaży bądź pracownia techniczna.

W jakich miejscach oprócz tego osoby z grupą inwalidzką mogą wypatrywać pomocy?

We wszystkich miejscach, w których tworzone są lekcje, praktyki zawodowe, ćwiczenia, warsztaty, konsultacja prawna i psychologiczna. Częstokroć organizacje pożytku publicznego zajmują się mobilizacją niepełnosprawnych w owym obszarze. Są najodpowiedniejszym miejscem, w którym niniejsze osoby powinny powiększać swoje umiejętności, pozyskiwać informacje, uczyć się współwystępować z resztą ludzi oraz zdobyć rekomendację w zlokalizowaniu stałej pracy. Przykładowo w zakresie ćwiczeń osoby z dysfunkcjami mają sposobność uczęszczać w: lekcjach informatycznych, zawodowych, e-learningowych, kompetencji grupowych oraz w zakresie znajomości prawa. Lekcje z doradcą w zakresie wyboru zawodu mają za zadanie zachęcenie osoby z dysfunkcją w zakresie wybierania ścieżki zawodowej, zmianie preferencji zawodowych, wybieraniu kursu, przyrządzania dokumentów aplikacyjnych bądź w prawidłowym wyszukiwaniu ogłoszeń. Szczególnie istotne jest również to, że organizacje pożytku publicznego i różne analogiczne instytucje socjalne, mogą zyskać 1% podatku od rodzimych wyborców. Jakiekolwiek zdobyte finanse są przekazywane jedynie na pomoc osób niepełnosprawnych. Należy wyeksponować to, iż w RP jest coraz szersza wiedza, iż za pomocą przedstawionego detalu mamy możliwość niewątpliwie komuś pomóc.

Pośrednictwo pracy to inna możliwość, z której powinny skorzystać osoby np z upośledzeniem fizycznym. Chodzi tu nie tylko o organizacje pożytku publicznego, lecz różnorodne niezależne przedsiębiorstwa otwarte dla wszystkich. Przeważnie zajmują się umawianiem z pracodawcami „normalnych” osób, a swoją drogą mają propozycje dodatkowe. Chodzi tu o takie oferty pracy dla niepełnosprawnych, jakie są dostosowane do ich możliwości. Jeśli chcesz otrzymać dużo więcej wiadomości na opisany temat, wejdź w ten odsyłacz – Praca dla osób niepełnosprawnych

Strona używa cookies
Ok