Pojazdy uprzywilejowane zezwolenia

Kurs na bankowozy Kurs na kierowcę karetki pogotowia Kurs dla przewoźników pieniędzy

Kurs na bankowozy Kurs na kierowcę karetki pogotowia Kurs dla przewoźników pieniędzy

Co to jest pojazd uprzywilejowany?

Większość z nas bezspornie napotkał takie auto na swojej trasie. Nie chodzi tu o przewoźników standardowych samochodów osobowych, którzy łamią kodeksy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są wszystkie „czterokołowce”, których zadaniem jest chronienie ludzkiego zdrowia, życia czy mienia, a także utrzymywanie bezpieczeństwa w kraju. Osoby siedzące za kierownicą takich pojazdów mają wymóg zgłaszania innym uczestnikom ruchu samochodowego, że niestety nie będą dopasowywali się do przyjętych imperatywów. W szczególności odcieniami migocących świateł i odgłosami o zmiennym tonie. Inaczej mówiąc: kolejni przewoźnicy, osoby poruszające się pieszo i kolarze muszą skojarzyć, iż pędzi karetka albo straż ogniowa. Do samochodów, które posiadają rzadkie zezwolenia, przyporządkowujemy, np.: pojazdy ochotniczej straży pożarnej, ambulanse dla zespołów ratownictwa medycznego, pojazdy straży miejskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, jednostek kontroli skarbowej, inne pojazdy mające zezwolenie ministra. Do specjalnych pojazdów uprzywilejowanych należą samochody rozwożące wartości pieniężne, więc tzw. bankowozy. Co więcej – samochody firm ochroniarskich, spółek kurierskich, spółek pocztowych oraz indywidualne pojazdy przenoszące szkodliwe ładunki o niezmiernie dużej wartości.

Jakim sposobem? zdobyć prawo do kierowania karetką bądź pojazdem pocztowym?

Istnieje kilka powszechnych wskazówek, jakimi należy się kierować w trakcie nabywania zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, np. trzeba mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy właściwej kategorii, orzeczenie od lekarza medycyny pracy i psychologa o tym, iż nie ma „wykluczeń” zdrowotnych do panowania wymienionym pojazdem. Ponadto nieodzownie należy odbyć szkolenie w ośrodku poprawiania techniki jazdy oraz zdać pomyślnie test. Obejmuje on dwie istotne części – teoretyczną oraz praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wytrenowanie kierującego należytego reagowania w specyficznych i groźnych okolicznościach podczas jazdy. Świetnym wzorem jest uczenie „norm mocy” pojazdu, inaczej możliwości po przebyciu jakiej traci się nad nim panowanie. Szkic szkolenia powinien ujmować zawiadywanie, m in. karetką reanimacyjną na placu manewrowym, płycie antypoślizgowej oraz szlaku ćwiczebnym. Pełne zdobyte kwalifikacje i zasób wiedzy są badane podczas testu praktycznego. W modelach aut przesyłających wartości materialne funkcjonują takie same wskazówki.

Dla kogo jest kurs podstawowy, a dla kogo uzupełniający?

Mówiąc w skrócie w ośrodkach ćwiczenia techniki jazdy mamy możliwość zapisać się do dwóch różnych szkoleń – podstawowego i uzupełniającego. Pierwszy muszą odbywać osoby, które pragną nabyć wiadomości o regułach sposobu jazdy w okolicznościach szczególnych, o regulaminach ruchu drogowego, typowych oraz niepowtarzalnych warunkach na ulicy oraz z psychologii konwoju. Więc – zamierzają uzyskać uprawnienia do poruszania się środkami transportu uprzywilejowanymi albo dostarczającymi wartości płatnicze. Natomiast kurs uzupełniający oznacza rozszerzenie posiadanych pozwoleń o nowe kategorie. Obrazowo ktoś posiada prawo jazdy klasy B1 oraz zamierza posiadać jeszcze pozwolenia do przemieszczania się pojazdami klasy C1 bądź D1. Mówiąc ogólnikowo, szkolenie realizuje się oddzielnie dla grup: 1) A1, A2 i A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Szkolenie podstawowe dla wersji 1) obejmuje 6 godzin lekcji teoretycznych i 18 godzin treningów praktycznych, zaś dla grup 2), 3) i 4) kurs zawiera 6 godzin wykładów teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie uzupełniające dla klasy 1) to 3 godziny wykładów teoretycznych i 8 godzin praktycznych, zaś dla innych kategorii w przypadku poszerzenia o grupy A1, A2 i A to 3 godziny zajęć teoretycznych oraz 18 godzin praktycznych.

Kurs na bankowozy

Pojazdy przekazujące wartości finansowe to wyjątkowy typ aut. Przeważnie definiuje się je jako „bankowozy”, bo przekazują kapitał do instytucji finansowych, bankomatów bądź pozostałych miejsc, w jakich są one niezbędne. Jeżeli ktokolwiek zamierza prowadzić samochód przewożący fundusze powinien obowiązkowo zrealizować szkolenie. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z kilku ważnych elementów. Najpierw są wykłady teoretyczne, na których powinniśmy dowiedzieć się bardzo dużo o regulaminach drogowych, przyczynach wypadków oraz o procedurach prowadzenia bankowozów. Jednocześnie każdy student jest zobowiązany zdobyć informacje z obszaru psychologii kierowania bankowozem. Powinien nauczyć się np. adekwatnego działania w okolicznościach trudnych. Tymczasem warsztaty praktyczne zawierają różnorodnego stylu wyszukane triki na ulicy, m in. asymetryczny slalom, najeżdżanie na przeszkody, awaryjne zwalnianie pod obwarowaniem albo symulacje napadów.

Jeśli planujemy otrzymać prawa na pojazdy rozwożące wartości majątkowe, musimy mieć skończone 21 lat i mieć prawo jazdy odpowiedniej kategorii (pozyskane wcześniej). Bezsprzecznie musimy też iść do specjalisty medycyny pracy i psychologa po potwierdzenie o braku wykluczeń zdrowotnych do prowadzenia tego pokroju pojazdów. Ośrodki udoskonalania sposobu jazdy udostępniają kursowiczom wszelkie porady na temat tego, jakim sposobem uzyskać wszystkie obowiązkowe formularze. Osoby zaabsorbowane opisywanym kursem mogą wejść w ten odnośnik – Kursy i szkolenia na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok