Odszkodowanie to jedna z najczęściej obsługiwanych spraw przez naszą kancelarię adwokacką. Co roku wiele osób doznaje szkód na skutek różnych zdarzeń losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków samochodowych. Co raz głośniej dyskutuje się również o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako profesjonalni prawnicy jesteśmy zobowiązani opisać Wam istotne informacje dotyczące dochodzenia odszkodowań w różnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że ta publikacja podwyższy Waszą świadomość i rozproszy wszelkie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Czym jest odszkodowanie za błąd lekarski

Mimo, że w lekturze prawniczej nie zostało ostatecznie sprecyzowane pojęcie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd medyczny to sprzeczne z bieżącą wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego skutkiem jest zainfekowanie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd lekarski może być spowodowany przez złą ocenę, jeżeli spowodowała ona niekorzystne leczenie albo spowolniła właściwe leczenie, powodujące rozwój choroby, rozbieżne z aktualną wiedzą lekarską leczenie i przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, w efekcie którego powstała określona szkoda, jak i wdrożenie produktu zdrowotnego lub artykułu lekarskiego, który okazał się być niepotrzebny i nieodpowiedni dla konkretnego pacjenta. W tej kwestii charakteryzuje się 3 główne typy błędu medycznego: błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane w klasycznym procesie cywilnym, lub przed specjalną komisją do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie drogowe

Wszystko rozpoczyna się od wypadku, który doprowadził do powstania konkretnej szkody. Wypadek komunikacyjny regulowany jest jako wydarzenie w ruchu lądowym, w którym partycypuje przy najmniej jeden samochód (z napędem silnikowym lub bez takiego napędu) oraz którego rezultatem są straty w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Ofiarą incydencie drogowym może być zatem nie tylko kierowca wspomnianego pojazdu, czy jego pasażer. W wypadku na drodze mogą uczestniczyć również rowerzyści, osoby jadące na motorze i piesi, którzy znaleźli się zwyczajnie w złym miejscu i w złym czasie. Najaktualniejszą przesłanką wypłaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać formę pieniężną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Komplet strat, które zaistniały w efekcie incydentu, bierze się pod uwagę w trakcie oceny wysokości zadośćuczynienia. Tymczasem zanim placówka ubezpieczeniowa rozważy wypłatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy upoważnieni do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zarejestrowaniu zdarzenia, ubezpieczyciel mianuje likwidatora, czyli pracownika, który określa wymiar strat. Przygotowany przez niego raport jest podstawą decyzji wydawanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały mechanizm uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie pracownicze

Stworzona w 2002 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych reguluje wypadek w pracy jako gwałtowne wydarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uszczerbek lub śmierć, które nastało w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z świadczeniem przez pracownika standardowych prac albo poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z prowadzeniem przez zatrudnionego prac na rzecz przełożonego nawet bez polecenia,
  • w momencie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w trasie pomiędzy siedzibą przełożonego, a miejscem wykonywania zleceń wynikających ze umowy.

Najważniejszym elementem definicji jest wyrażenie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy oznacza właściwość, która nastąpiła bez zależności od osoby pracownika. Za przyczyny zewnętrzne uważa się między innymi funkcjonowanie maszynerii, energii energetycznej, środków chemicznych i sił natury. Ponadto wypadek pracowniczy może mieć również powiązanie z ignorancją innych osób, które są odpowiedzialne za prawidłowe zabezpieczenie środowiska pracy lub groźnych przedmiotów. Wypadek przy pracy rozkręca całą, skomplikowaną machinę procedur. Pokrzywdzony w wypadku w miejscu pracy ma predyspozycję otrzymywania jednorazowego zadośćuczynienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co więcej, na zasadach ogólnych, może on żądać restytucji zaznanej szkody od przełożonego przed sądem cywilnym.

Uzyskiwanie odszkodowania za którykolwiek z wymienionych w tym miejscu wypadków może być uciążliwe dla osób, które nie nie dysponują odpowiednim doświadczeniem. A możecie nam wierzyć, że o uczciwe zadośćuczynienie dobrze jest jest powalczyć, choćby ze względu na to, że uzyskane pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Zatrudnienia przez nas prawnicy zapewniają profesjonalne doradztwo i fachową pomoc w obszarze pozyskiwania należnych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy sprawdzoną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi adwokaci z pełnym poświęceniem zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Pomożemy Tobie w każdej okoliczności. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i zyskaj błyskawiczną pomoc. Adwokaci Toruń

Strona używa cookies
Ok